Συντήρηση χώρων πρασίνου
 
Κάθε χώρος πρασίνου αποτελεί ένα ζωντανό
οικοσύστημα με συνεχείς και αυξημένες απαιτήσεις.
Η ΓΕΩΕΦΑΡΜΟΓΗ διαθέτει ειδικό τμήμα συντηρήσεων
χώρων πρασίνου, αναλαμβάνοντας τη φροντίδα κήπων
δικής της ή όχι κατασκευής. Επίσης αναλαμβάνει την περιποίηση
φυτών εσωτερικού χώρου σε εταιρίες, τράπεζες και οργανισμούς.
 
 
Ψεκασμοί υψηλών δέντρων και μεγάλων εκτάσεων
 
Η ΓΕΩΕΦΑΡΜΟΓΗ με επένδυση σε υλικοτεχνική υποδομή,
εξειδικευμένα ψεκαστικά μηχανήματα και μεγάλη εμπειρία,
αναλαμβάνει ψεκασμούς υψηλών δέντρων και μεγάλων εκτάσεων
για την αντιμετώπιση μιας σειράς προσβολών (βαμβακίαση,
πευκοκάμπια, μύκητες κωνοφόρων, κόκκινο σκαθάρι φοινικοειδών, κλπ). Πρέπει να
σημειωθεί ότι σε όλες τις περιπτώσεις χρησιμοποιούνται φυτοφάρμακα εγκεκριμένα
από το υπουργείο γεωργίας και οι εργασίες εκτελούνται πάντα υπό την
επίβλεψη πτυχιούχου γεωπόνου.