Η τεχνική εταιρία ΓΕΩΕΦΑΡΜΟΓΗ, δραστηριοποιείται στο
χώρο των έργων πρασίνου με έδρα την Ηλιούπολη και
αναλαμβάνει τη μελέτη, κατασκευή και συντήρηση
χώρων πρασίνου σε όλη την Αττική.
Η στελέχωσή της αποτελείται από τον ιδιοκτήτη
της εταιρίας Γιώργο Σταμάτη απόφοιτο του
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με
ειδίκευση στην αρχιτεκτονική κήπων, καθώς
και από γεωπόνους και ειδικευμένους
εργάτες-κηπουρούς μόνιμης
απασχόλησης, ενώ παράλληλα
διαθέτει τα κατάλληλα οχήματα,
μηχανήματα και εργαλεία ώστε
να φέρει σε πέρας ακόμη και
το απαιτητικότερο έργο
κηποτεχνίας.
Η μεγάλη φιλοδοξία των
στελεχών της
ΓΕΩΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, είναι
να δώσουν μια νέα
διάσταση στον όρο
"Αστικός κήπος"
και μάλιστα με τις
οικονομικότερες
προϋποθέσεις.