Απολυμάνσεις, Απεντομώσεις, Μυοκτονίες
 
Η Γεωεφαρμογή αναλαμβάνει εργασίες υγειονομικής
προστασίας σε χώρους όπως κατοικίες,
πολυκατοικίες, εργοστάσια, καταστήματα εστίασης,
βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδικούς σταθμούς,
σχολεία.
 
Οι εργασίες αυτές εκτελούνται από ειδικευμένο συνεργείο
παρουσία Γεωπόνου με κατάλληλη πιστοποίηση του Υπουργείου
Γεωργίας (Α.Μ. 21679) και συνοδεύονται από το κατάλληλο
πιστοποιητικό, σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία.
 
Συγκεκριμένα οι εργασίες που αναλαμβάνει η Γεωεφαρμογή είναι:
 • ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ
  Απολύμανση είναι η διαδικασία, η οποία διενεργείται
  για την καταπολέμηση μικροοργανισμών, όπως βακτήρια,
  οι μύκητες, και ιοί.
 • ΑΠΕΝΤΩΜΩΣΕΙΣ
  Απεντόμωση είναι η διαδικασία που στοχεύει στην
  καταπολέμηση εντόμων όπως κατσαρίδες, μυρμήγκια, κουνούπια,
  ψύλλοι και κοριοί.
 • ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ
  Μυοκτονία είναι η διαδικασία που στοχεύει στον έλεγχο
  τρωκτικών όπως ποντίκια και αρουραίοι.
Η Γεωεφαρμογή για όλες τις παραπάνω εργασίες χρησιμοποιεί σκευάσματα εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ (Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων) και το Υπουργείο Γεωργίας και ακολουθεί μεθόδους εφαρμογής σύμφωνες με την Εθνική Νομοθεσία (Π.Δ. 205/2001).